Szociális ösztöndíjak

Azok a nappali képzésen (államilag támogatott és költségtérítéses helyen)  levő hallgatók, akik szociális vagy betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2022–2023-as egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat 2023. február 27. – március 17. között, a fogadóórában kell behozzák a titkárságra, amennyiben személyesen szeretnék leadni ezeket.

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Szociális ösztöndíjra jogosult:

 •  nappali képzésen levő hallgató, ha az egy főre eső havi (2022. október, november és december) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét: 1524 lej/hónap.
 • Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 • formanyomtatvány, a 7-es és 9-es számú mellékletnek (Anexa 7 illetve Anexa 9) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 • a hallgató személyazonossági igazolványának és a születési-anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata
 • a szülők személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 • a szülők eltartásában lévő más családtagok személyazonossági igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) egyszerű másolata;
 • tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 • az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 • igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 • a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló eredeti okiratok a 2022. október, november és december hónapokra:

a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül);

b.) munkanélküliségi igazolás;

c) igazolás a nettó jövedelemről stb.

 • a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 • félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő(k) halotti bizonyitványának másolata
 • a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 • Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása (az irat kiállítási dátuma nem lehet két héttel korábbi mint a szociális iratcsomag feltöltésének / leadásának dátuma)  illetve a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolás szükség esetén
 • A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8.) megfelelően. A szociális védelmi rendszerből jelentkezők a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolást kell csatolják, melynek tartalmaznia kell a jelzett három hónapra kapott segély összegét  valamint a megfelelő bírósági határozat másolatát.
 • Ha az egy főre eső jövedelem 0, társadalmi vizsgálat szükséges (Ancheta sociala)

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait hozzák be a titkárságra.

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 • formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 • formanyomtatvány, az 10-es számú Mellékletnek (Anexa 10) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy a SNI-t igazoló okiratok, amelyeket a családi- vagy egyetemi orvos kell láttamozzon.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 13. cikk, (3) bekezdés 2) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

13.cikk, (3) bekezdés 2) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait hozzák be a titkárságra.

A 2022–2023-as egyetemi tanév II. félévi ösztöndíjainak odaítélésére vonatkozó NAPTÁR

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni

Megjegyzés: az iratcsomag leadásakor előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Mellékletek: