Tandíjak befizetése

  • tandíj 4. részlete (befizetési határidő 2021. május 15. volt) A beiskolázási szerződés 6. cikkelyének megfelelően:  „A beiskolázási díj és a határidő utáni fizetések esetében a késedelmi kamatok kifizetésének elmulasztása legkésőbb a vizsgaidőszak (lásd a tanév struktúrája) kezdetéig maga után vonja a hallgatók vizsgáról való kizárását”
  • a második féléves elmaradt vizsgákért járó díjak kifizetése a teljes tandíj törlesztés után lehetséges. 
  • A tartozásokat a vizsgaidőszak előtt lehet rendezni, és ez szükséges ahhoz, hogy a hallgató a vizsganaplóban illetve a pótvizsganaplóban szerepeljen.