Tanulmányi szerződések kitöltése – Első évre beiskolázott hallgatók figyelmébe

Pszichológia szak

Az 1-es számmal jelölt tantárgyakat kötelező felvenni (a program automatikusan beteszi a szerződésbe), a 2-es számmal jelölt tantárgyak választhatóak és mindkét félévre 2-2 választható tantárgyat kell
felvenni.

A választható tantárgyak felvétele:

Pszichológia szak

Az első félévben az 1-es számmal jelölt választható tantárgycsomagból kell egy tantárgyat kiválasztani:

 • Episztemológia
 • Logika kell kötelezően egy tantárgyat választani

A 2-es számmal jelölt választható tantárgycsomagból pedig szintén egy tantárgyat:

 • Etika és szakmai integritás
 • Számítógéppel támogatott oktatás

A második félévben a 3-as számú választható tantárgycsomagból kell két tantárgyat kiválasztani

 • Tanulási készségek és kommunikációs technikák
 • Interkulturális pszichológia
 • Szociológia

Gyógypedagógia szak

Az első félévben az 1-es számmal jelölt választható tantárgycsomagból kell egy tantárgyat kiválasztani

 • Neuropszichológia
 • Etika és szakmai integritás
 • Episztemológia

A második félévben a 2-es számú választható tantárgycsomagból kell két tantárgyat kiválasztani

 • Interkulturális pszichológia
 • Alkalmazott statisztika
 • Humángenetika

A tanterv által meghatározott választható tantárgy számon (2-2 mindkét félévre) felül bejelölt
tantárgy fakutatív tantárgynak minősül és tandíjköteles amelyet a hallgató az AcademicInfo
felületen keresztül vagy a kari pénztárnál (Sindicatelor utca 7 szám) tud kifizetni.
A fakultatív tantárgyak (kivéve a Vállalkozástan alapjai és A humanista nevelés alapjai)
tandíjkötelesek és a hallgató az AcademicInfo felületen keresztül vagy a kari pénztárnál
(Sindicatelor utca 7 szám) tud kifizetni.

Az idegennyelvek közül egyet kell kiválasztani, ugyanazt mindkét félévre. Mivel a tanév végén
egy nyelvvizsgán vesznek részt, amely majd feljogosítja önöket a záróvizsgára való beíratkozásra
is, ezért azt ajánljuk, hogy olyan idegen nyelvet válasszanak amelyet rendelkeznek egy alapszintű
tudással. Amennyiben egynél több idegen nyelvet jelölnek be, az tandíjköteles lesz és 250 lejbe
kerül félévente. A díjat a Bölcsésztudományi Kar (Horea utca 31 szám) épületében kell kifizetni.
Az idegenyelv órákon kötelező a jelenlét, mivel ekkor osztják fel az évfolyamot különböző
szintekre.

A tantárgyakra vonatkozó részleteket a honlapon találják a Tantárgyadatlapok menüpont alatt.