Tudnivalók az ösztöndíjakról

Naptár

Érdem– és tanulmányi ösztöndíjak

Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. szeptember 30. és október 18. között a titkárságon kérvényezhetik (modell https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/burse/cerere-bursa.pdf)

Szociális ösztöndíj

A szociális ösztöndíjhoz a dossziékat a szükséges iratokkal a következő időpontokban lehet leadni a titkárságon:

Nappali, államilag támogatott helyet elfoglaló diákoknak:
2019. szeptember 30 – október 18., HÉTFŐ, SZERDA és CSÜTÖRTÖKI napokon, 9-12 óra között;

valamint,

Nappali, költségtérítéses helyet elfoglaló diákoknak:
2019. október 14-25., HÉTFŐ, SZERDA és CSÜTÖRTÖKI napokon, 9-12 óra között!

Szociális ösztöndíjra jogosultak:

  1. Ha az egy főre eső havi (2019. június, július és augusztus hónapokban) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét: 1263 lej (2019. június, július és augusztus hónapokban).
  2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában (https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2017-2018/Regulament%20privind%20acordarea%20burselor%20pentru%20studenti_%202017-2018.pdf) felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján