Tudnivalók az ösztöndíjakról

Naptár

Érdem– és tanulmányi ösztöndíjak

Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2018 február 26 és március 16 között a titkárságon kérvényezhetik  (modell)

 

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2018 február 26 és március 16 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, március 12-23 között, adhatják le titkárságon.

 

Teljesítmény ösztöndíjak

Információk itt: http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=0-anunturi-facultate&post=03-burse-activitate-stiintifica

Az ösztöndíjkérelmek átvételének órarendje:
Hétfő, szerda: 9-12 óra

 

Szociális ösztöndíjra jogosultak:

 1. Ha az egy főre eső havi (2017 november, december és 2018 január) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1065 lej a 2017 november és decemberi hónapokra illetve 1162 lej 2018 januárra ).
 2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még formális oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2017. november és december, 2018. Január hónapokra;
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 1. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 2. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
 3. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 4. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
 5. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 6-os számú Mellékletnek megfelelően)

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 17. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.