Valamennyi hallgató figyelmébe!

A pénztár június  4 – 12 között  ZÁRVA.

A jelzett időszakban  fizetni banki átutalással vagy postai utalvánnyal lehet.

Banca IBAN Adószám SWIFT
Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX 4305849 TREZROBU

 

A megjegyzésnél kötelező módon tüntessék fel a kar nevét, az évfolyamot és a befizetés tárgyát. A nyugta-másolatot adják le az intézet titkárságán.