Valamennyi hallgató figyelmébe!

2019, január 15-ig a következő dijakat kell a pénztárnál befizetni (aki ezt eddig elmulasztotta):

  • tandíj második részlete. A tanulmányi szerződés 6.4. pontjának megfelelően,  amennyiben a  megfelelő tandíjrészlet illetve a késedelmi kamat  (határidőn túli befizetés esetében) kifizetése elmarad, a  vizsgaszesszióban való részvétel nem engedélyezett.
  • első féléves pótvizsgadíjak (csak a tandíj első két részletének befizetése után lehetséges), mivel a pótvizsganaplók kinyomtatása csak a vizsgadíj kifizetése után lehetséges.

Az I. féléves vizsgarend megtekinthető a főoldal Diákoknak/ Vizsgarend menüpontja alatt.
Iratkozni 2019 január 16. 17:00 – tól, január 20. 17:00 – ig lehet a felhasználói felületen belül található “Vizsgairatkozás” menüpontnál.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!