Conferința Studenților Transilvăneni

Activitatea studenților trebuie valorificată nu doar printr-o notă/calificativ, ci şi prin integrarea acestora în diversele proiecte ale instituției. Astfel, în primul rând studenții realizează în cadrul diverselor discipline, mai ales la nivel de master, diverse proiecte ce nu sunt valorizate ulterior, studenții pierzându-și treptat motivația învățării.

Cele mai bune lucrări/proiecte/cercetări sunt susținute la Conferința Studenților Transilvăneni (Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia – ETDK). Această conferință are rolul principal de a sprijini studenții în activitatea proprie de cercetare.

La această conferință tradițională este reprezentată prin două secțiuni distincte de psihologie (Psihologie socială și școlară, Psihologie cognitivă) și o secțiune de Psihopedagogie specială, cu cel puțin 10 lucrări.

Lucrările situate pe locurile 1-3 sunt desemnate pentru secțiunea internațională a aceleiași conferințe, care se ține bianual în Ungaria.

Astfel, studenții dobândesc şi o altă măsură a muncii proprii și sunt motivați nu doar de promovarea unei discipline, ci şi de crearea unei plus-valori.

 În al doilea rând, studenții reprezintă o resursă importantă pentru derularea unor proiecte de cercetare deja existente. Prin implicarea lor în diversele activități pot dobândi o imagine mai corectă asupra rolurilor diverse pe care le poate îndeplini un psiholog/psihopedagog special.  

În anul 2018 Conferința Studenților Transilvăneni a ajuns la a XXI-a ediție.