Archives


Bentlakás helyek listája

Március 24-től, március 27-ig, vasárnapig 7:00-15:00 között foglalhatóak el a szobák.

A szobák elfoglalásakor rendelkeznetek kell az alábbiakkal: 

 • személyi igazolvány/útlevél másolata
 • 3/4 méretű kép
 • kitöltött szerződés (a kollégiumtól kapott)
 • március közepére és áprilisra a szállás kifizetése teljes egészében

A hallgatói kampuszokra az autóval történő behajtás, a kollégiumban való beköltözés és a kollégiumi igazolvány bemutatása után történik a kampusz bejáratánál.

A kampusz elérése:

 • Hasdeu Campus (Kőkert): Păstorului utca 11 szám (a Hasdeu parkoló mellett)
 • Economica Campus: Teodor Mihály utca 59 szám
 • Teológiai Campus: Str. Szent Tamás templom 2 szám
 • Sport XXI: Pandurilor utca 7 szám

A bentlakásban a maszk viselése javasolt. A látogatókat 23:00 óráig engedik be.

Szállásdíjak


Az orvosi rendelő programja a Pszichológia és Neveléstudományok Kar hallgatói számára

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar hallgatói számára kijelölt orvos dr. Pintea Ancuta, aki a P05-ös orvosi rendelőben fogadja a hallgatókat. Az egyetemi klinika a Iuliu Haţieganu sportparkban található, a Pandurilor (Feketepalló) utca 7. szám alatt, a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi sportbentlakás épületében. A rendelő elérhetősége: 0264-591-048.

A konzultációk órarendje: 

 • Hétfő és szerda13-19 óra között 
 • Kedd, csütörtök, péntek8:30-13:30

Teljesítmény ösztöndíj javaslatok:

Érdemösztöndíj javaslatok:


A 2021–2022-es egyetemi tanév II. félévi ösztöndíjaival kapcsolatos fellebbezéseket 2022. március 23., déli 12:00 óráig lehet elküldeni az ildiko.simon@ubbcluj.ro email címre.A Pszichológia és Neveléstudományok kar alapképzéses és doktori hallgatói jelentkezését várjuk. 

Bővebb információkA BBTE Információs és Kommunikációs Technológiai Igazgatóságának (DTIC) közleménye.

A BBTE Információs és Kommunikációs Technológiai Igazgatóságának (DTIC) közleménye.

Tekintettel arra, hogy számos Office 365 fiókot törtek fel (egyes esetekben lehet, hogy személyes adatokat is eltulajdonítottak), meg kellett erősítsük a felhasználói fiókok biztonságát.

Ennek eredményeként a feltört fiókokat, valamint azokat a fiókokat, amelyek eredeti jelszavát nem változtatták meg (bár minden BBTE felhasználót előzetesen és többször is értesítettek erről), a rendszer automatikusan letiltotta.


A fiókok feloldásához megkérjük a felhasználókat, hogy kövessék a jelszó-helyreállítási eljárást:

A DTIC weboldalán további hasznos oktatóanyagokat találhat, beleértve a fiókbiztonságot:


Azok a 35 évnél fiatalabb nappali képzésen tanuló hallgatók (államilag támogatott és költségtérítéses helyen levő hallgatók), akik szociális vagy egészségügyi ösztöndíjat igényelnek a 2021–2022-es egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat 2022. február 21. és 2022. március 11. között egyetlen állományként, szkennelve tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra .

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Szociális ösztöndíjra jogosult:

 •  nappali képzésen levő hallgató, ha az egy főre eső havi (2021 október, november és december) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét: 
  • 1386 lej/hónap.

 

 A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú mellékletnek (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 11-es számú mellékletnek (Anexa 11) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz
 3. a hallgató személyazonossági igazolványának és a születési- anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata
 4. a szülők személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 5. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyazonossági igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) egyszerű másolata;
 6. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 7. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 8. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 9. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok a 2021 október, november és decemberi hónapokra:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül);
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 10. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 11. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő(k) halotti bizonyitványának másolata
 12. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 13. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása (az irat kiállítási dátuma nem lehet két héttel korábbi mint a szociális iratcsomag feltöltésének / leadásának dátuma)  illetve a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolás szükség esetén
 14. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8.) megfelelően.
 15. A szociális védelmi rendszerből jelentkezők a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolást kell csatolják, melynek tartalmaznia kell a jelzett három hónapra kapott segély összegét  valamint a megfelelő bírósági határozat másolatát.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket a későbbiekben be kell hozni a titkárságra.

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy a SNI-t igazoló okiratok, amelyeket a családi- vagy egyetemi orvos kell láttamozzon.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 13. cikk, (3) bekezdés 2) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 • cikk, (3) bekezdés 2) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 12) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket a későbbiekben be kell hozni a titkárságra.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában (https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2021-2022/Regulament_burse_studenti_2021-2022.pdf) lehet olvasni.

Megjegyzés: A szociális vagy betegségi ösztöndíjra pályázó hallgatóknak nem kell személyesen megjelenniük a kari titkárságon, hogy dossziéjukat leadhassák. Személyes iratcsomag leadásakor előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

 


teljesítmény- és érdem valamint szociális ösztöndíjak igénylése esetén az alapképzés I., II. és III., valamint a magiszteri képzés I. és II. évfolyamainak hallgatói a kitöltött kérvényt 2022. február 21. és 2022. március 11. között tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra.

Azok a hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben egyidejűleg két tanulmányi programot is végeznek, csak az egyik intézmény keretében részesülhetnek állami költségvetésből biztosított ösztöndíjban. Azok a hallgatók, akik egy második tanulmányi programot is végeznek a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (párhuzamosan vagy egymást követően), ösztöndíjban részesülhetnek azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjas féléveik száma nem haladja meg azoknak a féléveknek a számát, amelyek az ösztöndíjat biztosító tanulmányi program normál tanulmányi időtartamát képezik.  Hogy két vagy több ösztöndíj odaítélése elkerülhető legyen az állami felsőoktatási intézményekben párhuzamosan vagy egymást követően két tanulmányi programot is végző hallgatók esetében, az ösztöndíj annak az állami felsőoktatási intézményben végzett tanulmányi programnak az esetében folyósítható, amelyet a hallgató egy kérvény alapján megjelölt. Az ösztöndíjkérvényhez mellékelni kell a másik kar által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a hallgató az adott karon (felsőoktatási intézményben) nem részesül ösztöndíjban.

Ösztöndíj szabályzat: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse