ArchivesVállalkozástan alapjai tantárgy

Teams kód : th9aml8


A Microsoft felhasználói felületeik (outlook mail, Teams, stb) 2022 november 1-ig érvényesek, ezek után az egyetem zárolja a felületeket, ezért megkérünk mindenkit, hogy eddig a dátumig mentse le a felületen lévő fontos tartalmakat.

Az orvosi rendelő programja a Pszichológia és Neveléstudományok Kar hallgatói számára

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar hallgatói számára kijelölt orvos dr. Pintea Ancuta, aki a P06-os orvosi rendelőben fogadja a hallgatókat. Az egyetemi klinika a Iuliu Haţieganu sportparkban található, a Pandurilor (Feketepalló) utca 7. szám alatt, a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi sportbentlakás épületében (bajárat a Plopilor utcából). A rendelő elérhetősége: 0264-591-048

A konzultációk órarendje: 

 • Hétfő és szerda13-18 óra között 
 • Kedd, csütörtök, péntek8:30-14:30

A konzultációkat megkérjük, hogy előre programálják a fenti telefonszámon 8:00-11:00 és 16:00-18:00 óra között, a programtól függően. 

A sürgősségi ellátásra nem szükséges előzetes programálás. 


Az ERASMUS hallgatói mobilitási ösztöndíjakkal kapcsolatos bővebb információk

Jelentkezni az alábbi linken lehet:

link

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap – kitöltve, alárva és PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_Fisa
 • egyéni felelősségvállalási nyilatkozat  – kitöltve, alárva és PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_Declarate
 • motivációs levél – az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén (angol, francia, német stb.); aláírva és PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_Scrisoare
 • Curriculum Vitae – a tanulmányi nyelven vagy angol nyelven, Europass formátum; alárva és PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_CV
 • hallgatói igazolás – az egyetem titkárságáról a legutóbbi vizsgaidőszak eredményével, szkennelve PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_Adeverinta
 • nyelvvizsga-oklevél – a partneregyetem képzési nyelvéről (Alpha, Lingua, egyéb nemzetközi nyelvvizsga-oklevelek: pl. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.) PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_Certificat, vagy egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, amelyben a jelentkező vállalja, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, részt vesz a Nemzetköi Kapcsolatok Központ által szervezett nyelvvizsgán PDF formátumban elmentve, a dokumentum elnevezése: Családnév_Keresztnév_Declaratie_Atestat (Mindez a feltétel nem vonatkozik azokra a hallgatókra, akik olyan külföldi partneregyetemre szeretnének jelentkezni amelyen a tanítási nyelv megegyezik a Babeş–Bolyai egyetmen végzett tanulmányokéval.)

Naptár:

 • 2022. október 6. – október 18 – a jelentkezési iratcsomagok feltöltése legkésőbb 2021. október 18. déli 12 óráig
 • 2022. október 10., 14 órától – a jelentkezőkkel való elbeszélgetés, útmutatás a Zoom felületen
 • 2022. október 18., 15 óra – az interjúk progrmálása, az egyetem honlapján
 • 2022. október 19. 9 óra – interjú, a Microsoft Teams felületen, a belépési kód: 2uo18mh –  az interjú az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén vagy angol nyelven történik
 • 2022. október 20. – eredményhirdetés
 • 2022. október 20.-21., 12 óráig – fellebbezések iktatása. A fellebbezéseket az erasmus.psyed@outlook.com e-mail címre kell elküldeni. 
 • 2022. október 22. – végső eredmények hirdetése

Azok a hallgatók (államilag támogatott és költségtérítéses helyen levő hallgatók), akik szociális vagy betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2022–2023-as egyetemi tanév I. félévére, a szükséges iratokat 2022.  október 3-21. között kell behozzák a titkárságra, a fogadóórában.

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Szociális ösztöndíjra jogosult:

 •  nappali képzésen levő hallgató, ha az egy főre eső havi (2022 június, július és augusztus) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét: 
  • 1524 lej/hónap.

 A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es és 9-es számú mellékletnek (Anexa 7 illetve Anexa 9) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. a hallgató személyazonossági igazolványának és a születési- anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata
 3. a szülők személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyazonossági igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) egyszerű másolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló eredeti okiratok a 2022 június, július és augusztus hónapokra:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül);
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő(k) halotti bizonyitványának másolata
 11. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 12. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása (az irat kiállítási dátuma nem lehet két héttel korábbi mint a szociális iratcsomag feltöltésének / leadásának dátuma)  illetve a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolás szükség esetén
 13. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8.) megfelelően.
 1. A szociális védelmi rendszerből jelentkezők a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolást kell csatolják, melynek tartalmaznia kell a jelzett három hónapra kapott segély összegét  valamint a megfelelő bírósági határozat másolatát.
 2. Ha az egy főre eső jövedelem 0, társadalmi vizsgálat szükséges (Ancheta sociala)

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait hozzák be a titkárságra.


A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 10-es számú Mellékletnek (Anexa 10) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy a SNI-t igazoló okiratok, amelyeket a családi- vagy egyetemi orvos kell láttamozzon.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 13. cikk, (3) bekezdés 2) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 • 13.cikk, (3) bekezdés 2) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait hozzák be a titkárságra.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.

Megjegyzés: az iratcsomag leadásakor előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Mellékletek: