Publikációk – 2020


2020 


Konferencia kiadványokban jegyzett WoS PROCEEDINGS típusú publikációk

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2020). Cognitive predictors of academic performance: Metacognitive knowledge and regulation. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 309-316. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2020). Cognitive processes explaining participation in competitions: metacognitive awareness, knowledge and regulation. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 317-324. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.38

Bernáth-Vincze, A.E. (2020). Home Alone. Psychological Well-Being of Romanian Adolescents Left Behind by Parents. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 265-274.  https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Bernáth-Vincze, A.E. (2020). Distress and Health Risk Behaviors of Adolescents In Romanian Migrant Households, 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 287-295. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Konferencia kiadványokban jegyzett PROCEEDINGS típusú publikációk (BDI)

Kotta, I., Szabo, K., Marschalko, E. – E., Farcas, S., Kálcza-Jánosi, K. (2020). The Moderation Effect of Generation  on the Relationship between  Psychological Flexibility and Covid-19 Preventive Behaviour among Females, Pagina: 1 – 12, An: 2020  Volum: 11, Conferință: 11th International Conference on Humanities Psychology and Social Sciences,  ISBN/ISSN: 978-609-485-099-8, Web: https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2020/12/33-10843.pdf

Más publikációk

Batiz E, Orban R (2020). A speciális komplex és állandó támogatást igénylő gyermekeket és fiatalokat ellátó rendszer jogi megalapozása és a megvalósítás lehetőségei, Magiszter, XVIII(1), 18 – 23, ISSN: 1583-6436.

Marschalko E. E. & Geambasu R. (2020). Találd meg az igazit!Akkor is, ha munka, Nőileg(10) https://noileg.ro/talaldmeg-az-igazit-akkor-is-ha-munka

Orbán R, Balázs R. (2020). ASD gyermekek képcserés komplex korai programjának hatása a szo-ciális képességekre. Különleges Bánásmód, 6. (4). 7-17. DOI: 10.18458/KB.2020.4.7

Más konferencia előadás/ absztrakt

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2020, May 21-24). Training in visual art results more unified reaction time over priming conditions [Poster presentation]. 32nd APS Annual Convention. Chicago, IL, USA.  https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31839.48802

Könyvfejezetek

Barta, A. (2020). A metakogníció. In S. Farcas (Ed.), Neveléspszichológia. 2. Kötet. Mit kell a tanároknak tudniuk az iskolai tanulásról? (pp. 81-107). Presa Universitară Clujeană

Orbán R (2020). A betű(té)ve(sz)tő: tanulási zavar kisiskoláskorban Kotta I (szerk.). Fészkelődők. Presa Universitara Clujana, Cluj

Orbán R (2020). A „papíros”: sajátos nevelési igény kisiskoláskorban Kotta I (szerk.). Fészkelődők. Presa Universitara Clujana, Cluj