Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás

Képzés időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési forma: nappali

Célcsoport: elsősorban a pszichológia alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk 

Rövid leírás

A “Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás” mesteri a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés. A Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) akkreditációja (Nr. 123/10.08.2023) a klinikai pszichológus státus megszerzését hivatott biztosítani. 
A program azokat szólítja meg, akik klinikai pszichológusként a pszichológiai problémák mögött meghúzódó pszichés mechanizmusok megértésében és befolyásolásában szeretnének elmélyülni.  

Szakkompetenciák:

  • a klinikai pszichológia területén belül felhasználásra kerülő általános konceptuális keretek, elméleti modellek és kutatási eredmények ismerete és alkalmazása a klinikai gyakorlatban, klinikai pszichológiai, pszichopatológiai és pszichiátriai ismeretek alkalmazása a klinikai gyakorlatban,
  • pszichológiai értékelés gyermekeknél és felnőtteknél, egyén, pár, család, csoport/szervezet szintjén, az egészséggel és betegséggel kapcsolatos pszichológiai tényezők figyelembe vételével,
  • pszichológiai és pszichodiagnosztikai interjú levezetése, pszichológiai tesztek alkalmazása, pszichodiagnózis, szóbeli visszajelzés, írásos vélemények, jelentések és ajánlások megfogalmazása a pszichológiai értékelést követően,
  • a tudományosan megalapozott diagnosztikai vizsgálatok kivitelezése és esetmegfogalmazások kidolgozása,
  • a pszichológus – kliens kapcsolat/szövetség kialakításának képessége,
  • rövid terápiás beavatkozások stratégiájának kidolgozását megalapozó elvek ismerete és ezek hatékony alkalmazásának képessége, a különböző pszichológiai problémák kezelése esetében bevethető empirikusan megalapozott eljárások ismerete ,
  • a válság- és problémahelyzetek kiértékelése, megértése és diagnosztizálása, a hatékony megoldások azonosítása és alkalmazása,
  • Az aktuális kutatási eredmények integrálása a klinikai gondolkodásba és gyakorlatba.