Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás

Képzés időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési forma: nappali

Célcsoport: elsősorban a pszichológia és neveléstudományok szakterületen alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk

Rövid leírás: 

A “Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás” a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés, ugyanakkor a Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) a Szakmai Képzők és Programok Nyilvántartásában az RF-I-CJ-31 szám alatti szakképzésként jegyzett és elfogadott mesterképző program (lásd), amely a nevelési tanácsadás doméniumban ad elismervényt, és biztosítja a Romániai Pszichológusok Társasága által elismert a gyakorló iskolapszichológusi státus megszerzését. 
A program a gyerekek, serdülők, fiatalok kognitív, emocionális és szociális fejlődésének optimizálását célozza, ezáltal megszólítva azokat a szakembereket, akik a gyerek, iskola- és neveléspszichológia illetve pályaválasztási tanácsadás terén szeretnének elhelyezkedni.
________________________________________
Szakkompetenciák:

  • A gyerekek, serdülők, fiatalok, családtagok pszichológiai felmérése,
  • Iskolai tanácsadás,
  • Konfliktusmegoldás,
  • Készség- és képesség, attitűd fejlesztő és formáló módszerek és eljárások megismerése, amelyek a hatékony tanulást, a szanogén attitűdök és viselkedések kialakulását, az egyének közösségbe való beépülését segítik elő,
  • Karriertanácsadás, karrierépítési szaktanácsadás,
  • Szakérdeklődés, szakmai értékek, szakképzés, szakképességek feltárására szolgáló módszerek és eljárások elsajátítása,
  • Szakorientáció, szakmai választásokra vonatkozó döntéshozatali kritériumok, érvek, eljárások elsajátítása a hatékony munkaerő elhelyezés és elhelyezkedés érdekében,
  • Elsődleges (primér) pszichológiai beavatkozás,
  • Hatékony, modern  kutatásmódszerek elsajátítása,
  • Egyéni és csoportos fejlesztési tervek kidolgozása és alkalmazása.