Conferințe

Conferințe organizate de membri Departamentului:

 

În perioada 21-24 septembrie 2015, a fost organizată cea de-a patra întâlnire de parteneriat a comunității Cluj-Napoca pentru proiectul Enabling +, al cărui subiect este promovarea includerii copiilor cu dizabilități multiple. Vineri, am vizitat terenul, școli în care au învățat copii cu nevoi intense și complexe, iar sâmbătă am avut o mini-conferință pe această temă, cu participarea experților din școlile vizitate. După examinarea nevoilor, am început să proiectăm cursuri pentru profesioniști și părinți pe această temă.

 

În perioada 17-18 mai 2008, Departamentul de Psihologie Aplicată a organizat o conferință pe tema “Diagnosticul, prevenirea și terapia tulburărilor de învățare și comportamentale. Educație incluzivă – perspective noi”. La conferință au participat experți locali și străini, iar prelegerile (și nu numai) au fost prezentate într-un volum comun: Identificarea, prevenirea și tratarea problemelor de integrare școlară. Editor: Kiss Szidónia (2008). Presa Universitară Clujeană, pp.161, ISBN: 978-973-610-829-7, și au fost publicate mai multe articole în reviste științifice.

 

Participări la Conferințe:

Participarea constantă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale din domeniul de interes

Echipa de cercetare de la catedră propune ca în continuare să participăm la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Aceasta reprezintă o ocazie de a face cunoscută cercetarea românească, de a ne face cunoscuți şi de a interacţiona cu specialiştii din domeniu. Participările noastre anterioare la astfel de manifestări dovedesc că dispunem de potențialul de a selecta şi de a face prezentări la un nivel calitativ ridicat. Se vor avea în vedere manifestările științifice din domeniul de interes.

 

2017 – Viena


2017


2016