Diákélet kategória bejegyzései

„A BBTE intézkedéseket vezet be az új koronavírus elterjedésének megelőzése érdekében

Az új koronavírussal való fertőzöttség elterjedésének kockázatát csökkentő országos szintű intézkedésekkel összhangban a 2020. március 11. és 22. közötti időszakban a Babeș–Bolyai Tudományegyetem ideiglenesen felfüggeszti a szemtől szembeni oktatást.

A BBTE Adminisztratív Tanácsa által 2020. március 10-én, kedden elfogadott határozat megelőző intézkedésként a szemtől szembeni előadások ideiglenes felfüggesztésére vonatkozik, valamint egyéb olyan tevékenységekre is, amelyek az Egyetem keretében zajlanak, és amelyeken több személy is részt vehet (konferenciák, könyvbemutatók, előadások, workshop-ok, sportversenyek, a következő időszakra betervezett előadások).

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem vezetőségének döntése értelmében az oktatási tevékenységek megszervezése és lebonyolítása online rendszerben fog történni, és be kell pótolni mindazon tevékenységeket, amelyeket az elektronikus platformok segítségével nem lehet megvalósítani.

Az egyetem keretében végzett adminisztratív és kutatói tevékenységek továbbra is folytatódnak.

A döntés meghozatala az Egyetem szintjén korábban gyakorlatba ültetett megelőző intézkedések keretében történt (a BBTE közösségének tájékoztatása és a megfelelő higiéniai követelmények biztosítása), ugyanakkor az egyetem vezetősége figyelembe vette a SARS-COV-2 koronavírussal való fertőzöttség elterjedésének kockázatát, a járványügyi helyzetet és az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság 6/09.03.2020-as számú határozatát, amely az új koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó kiegészítő intézkedések jóváhagyására vonatkozik.

BBTE Sajtóiroda”

 

Ennek értelmében,

 • ebben az időszakban a tanulmányi könyvtár, illetve a titkárság zárva tart. Minden adminisztratív tevékenységet online intézzenek.
 • a diákok a tantárgyfelelős tantárral a szemtől szembeni órák időpontjában konzultálhatnak, e-mailen (mesteris és nappali diákok), távoktatásos hallgatók esetében Moodle felületen.

az előadások és szemináriumok órarend szerinti online konzultációval történnek. Fontos, hogy a felfüggesztés időszakában a diákok aktívan részt vegyenek, a kért szemináriumi feladatokat határidőre elküldjék.


Naptár

Érdem– és tanulmányi ösztöndíjak

Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2020 február 24. és március 13. között a titkárságon (fogadóórában) kérvényezhetik  (modell)

 

Teljesítmény ösztöndíjak

Információk itt: http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=0-anunturi-facultate&post=03-burse-activitate-stiintifica

Az ösztöndíjkérelmek átvételének órarendje:
Hétfő, szerda: 9-12 óra

 

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az 

 • államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók
  2020. február 24. – március 13.
  HÉTFŐ, SZERDA és CSÜTÖRTÖKI napokon
  9-12 óra között
  ;

 • a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók
  március 9-20 között, adhatják le titkárságon.

 

Szociális ösztöndíjra jogosultak:

 1. Ha az egy főre eső havi (2019. november, december és 2020 január hónapokban) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét:
   
  • 1263 lej – 2019 november
  • 1263 lej – 2019 december
  • 1346 lej – 2020 január
 2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 7-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül)
   2019. november és december, 2020. január hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás;
  3. igazolás a nettó jövedelemről stb.
 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
 11. válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 12. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
 13. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 8-as számú Mellékletnek megfelelően)

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 12-es számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical – egyetemi orvos által láttamozva), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.


Megkérjük a  hallgatókat, hogy legkésőbb 8.30-kor legyenek a védés
helyszínén (101-es terem), a PowerPoint bemutatók felmásolása érdekében.

A védés időpontjához viszonyítva 1,30 órával korábban legyen mindenki
jelen az esetleges “üres járatok” elkerülése érdekében.

Beosztás megtekinthető itt.


A záróvizsga írásbeli jegyek az Academic info felületen tekinthetők meg.


Írásbeli – elméleti vizsga: 2020. február 17., 9-12 óra között, a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban.

Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 8:30 – ra érkezzenek meg a helyszínre.  Személyazonossági igazolványt és kék golyóstollat hozzanak magukkal.

 A  személyes tárgyakat  (például táska, kabát, mobiltelefon, okos óra stb.) kötelezően a könyvtárban (első emelet, a folyosón utolsó terem jobbra) helyezzék el biztonságba.

Sikeres vizsgázást kívánunk!


A pótvizsgarend megtekinthető a főoldal Pótizsgarend I. félév menüpontja alatt.
Iratkozni február 13., 10:00 órától, február 16. , 19:00  óráig  lehet a felhasználói felületen belül található “Vizsgairatkozás” menüpontnál.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!


A vizsgarend megtekinthető a főoldal Vizsgarend menüpontja alatt.
Iratkozni január 16., 16:00 – tól, január 19. , 19:00 – ig  lehet a felhasználói felületen belül található “Vizsgairatkozás” menüpontnál.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!


A 2019-2020-as tanév I. féléves vizsgaidőpontok a honlapon a Diákoknak/Vizsgarend menüpont alatt találhatóak. 


A nyertes pályázok neveit megtalálják itt.


A Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány meghirdette az Iriszház ösztöndíjat a 2019/2020-as tanévre a gyógypedagógia és pszichológia szakos hallgatók részére.

A pályázat részletes leírását megtalálják itt


A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány pályázati felhívása

Célja a Kárpát-medence kiemelkedő tehetségű, 14 és 30
év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok támogatása. 
Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott
támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire
leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden
esetben tartalmaz mentori támogatást.

Bővebb információk itt, illetve a https://kmta.hu/ honlapon,
illetve az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen és a +36 1 781 2814
telefonszámon.


A Mental-trip nevezetű projekt keretén belül újabb előadást szervez a KMPSZIHE az érdeklődőknek. Ezúttal a pszichiátrián lesz a hangsúly, terítékre kerül a pszichés betegségek megjelenése a társadalomban. Puscas Cristian gyermekpszichiáter és Rácz Norbert unitárius lelkész fogják boncolgatni a témát különböző nézőpontokból.

Bővebben itt

Képek az eseményről itt

 

 

 

 

 

 

 

 


Egyre több magyarországi diák iratkozik be erdélyi felsőoktatási intézményekbe: Romániában könnyebb a felvételi, kisebbek a tandíjak, az oktatás minősége pedig általában nem rosszabb, mint Magyarországon. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem után a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a legnépszerűbb.

A magyarországi felsőoktatás beszűkülésével egyre több magyarországi diák dönt úgy, hogy Erdélyben folytatja felsőfokú tanulmányait. Slágerszak Kolozsváron az antropológia alapképzés, itt egy-egy évfolyam kétharmadát magyarországiak adják.

Számottevő számban vannak jelen magyarországiak a pszichológia és a magyar-francia alapképzéseken, mesteri képzések közül a pszichológia nagyon népszerű. Sokan döntenek a marosvásárhelyi színművészeti, illetve az orvosi mellett.

A diákok általában élvezik az újszerű, sok tekintetben mégis családias erdélyi életet, azt, hogy magyarul tanulhatnak, valamint hogy számottevően olcsóbban juthatnak magyarországihoz hasonló színvonalú képzéshez.

Teljes cikk itt

 

 

 

 


A Kolozsvári Magyar Pszichológia Hallgatók egyesületének szervezésében „Ne szúrd el a Kari-Ered” címmel tartott előadást a hét elején Kalóz János-György, pszichológus, addiktológus. A kari eret meglepően korán el lehet már szúrni, általános és közép iskolában is vannak esetek, ezekről és a prevencióról beszélgettünk Kalóz János-Györggyel.


Kezdjük a költői kérdéssel.

Mi van az egyetemen túl, ami mégis a pszichóba nyúl?

Erre a kérdésre kerestük a választ, amikor megalapítottuk a KMPSZIHE-t. A BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának diákjai vagyunk, tele motivációval és ötletekkel, amelyeket egy vidám, összetartó közösségben valósítunk meg.

Nyílt- és zártkörű rendezvényeink:

 • Meghívott szakemberek előadásai – gyakorlati tudásbomba
 • PSZIHE Nap – konferencia
 • Nemzetközi együttműködés – kapcsolatépítés határok nélkül
 • Határvonal társadalomtudományi folyóirat – több, mint egy diákújság
 • Filmklubok – amikor a pszichológia lejön a vászonról
 • Gyűlések – ahol demokratikusan minden az asztalra kerül
 • Csapatépítők – mert Róma sem egy nap alatt épült fel…

Kattanj ránk:
www.kmpszihe.com
www.hatarvonal-folyoirat.webnode.hu