Hirdetések kategória bejegyzései

Naptár

Érdem– és tanulmányi ösztöndíjak

Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2020 február 24. és március 13. között a titkárságon (fogadóórában) kérvényezhetik  (modell)

 

Teljesítmény ösztöndíjak

Információk itt: http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=0-anunturi-facultate&post=03-burse-activitate-stiintifica

Az ösztöndíjkérelmek átvételének órarendje:
Hétfő, szerda: 9-12 óra

 

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az 

 • államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók
  2020. február 24. – március 13.
  HÉTFŐ, SZERDA és CSÜTÖRTÖKI napokon
  9-12 óra között
  ;

 • a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók
  március 9-20 között, adhatják le titkárságon.

 

Szociális ösztöndíjra jogosultak:

 1. Ha az egy főre eső havi (2019. november, december és 2020 január hónapokban) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét:
   
  • 1263 lej – 2019 november
  • 1263 lej – 2019 december
  • 1346 lej – 2020 január
 2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 7-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül)
   2019. november és december, 2020. január hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás;
  3. igazolás a nettó jövedelemről stb.
 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
 11. válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 12. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
 13. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 8-as számú Mellékletnek megfelelően)

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 12-es számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical – egyetemi orvos által láttamozva), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.


Megkérjük a  hallgatókat, hogy legkésőbb 8.30-kor legyenek a védés
helyszínén (101-es terem), a PowerPoint bemutatók felmásolása érdekében.

A védés időpontjához viszonyítva 1,30 órával korábban legyen mindenki
jelen az esetleges “üres járatok” elkerülése érdekében.

Beosztás megtekinthető itt.


A záróvizsga írásbeli jegyek az Academic info felületen tekinthetők meg.


Írásbeli – elméleti vizsga: 2020. február 17., 9-12 óra között, a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban.

Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 8:30 – ra érkezzenek meg a helyszínre.  Személyazonossági igazolványt és kék golyóstollat hozzanak magukkal.

 A  személyes tárgyakat  (például táska, kabát, mobiltelefon, okos óra stb.) kötelezően a könyvtárban (első emelet, a folyosón utolsó terem jobbra) helyezzék el biztonságba.

Sikeres vizsgázást kívánunk!


A pótvizsgarend megtekinthető a főoldal Pótizsgarend I. félév menüpontja alatt.
Iratkozni február 13., 10:00 órától, február 16. , 19:00  óráig  lehet a felhasználói felületen belül található “Vizsgairatkozás” menüpontnál.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!


A vizsgarend megtekinthető a főoldal Vizsgarend menüpontja alatt.
Iratkozni január 16., 16:00 – tól, január 19. , 19:00 – ig  lehet a felhasználói felületen belül található “Vizsgairatkozás” menüpontnál.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!


A 2019-2020-as tanév I. féléves vizsgaidőpontok a honlapon a Diákoknak/Vizsgarend menüpont alatt találhatóak. 


A nyertes pályázok neveit megtalálják itt.


A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány pályázati felhívása

Célja a Kárpát-medence kiemelkedő tehetségű, 14 és 30
év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok támogatása. 
Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott
támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire
leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden
esetben tartalmaz mentori támogatást.

Bővebb információk itt, illetve a https://kmta.hu/ honlapon,
illetve az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen és a +36 1 781 2814
telefonszámon.