Hirdetések kategória bejegyzései


Május 1 – 31 között,  az alapképzés I. és II. éves, valamint a mesteri képzés I. éves hallgatóinak ki kell tölteni a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződéseket az Academic lnfo honlapon, bejelölve  a kötelező és a választható tantárgyakat. Azok a választható tantárgyak, amelyeket kevesebb mint 20 hallgató jelől be, nem fognak indulni.

2020 szeptemberében lehetőség lesz a tanulmányi szerződések módosítására, az elmaradt tantárgyak bejelölésére, a hallgatók opciói és az esetleges nyári pótvizsgák függvényében.

A  májusban kitöltött tanulmányi szerződéseket NEM KELL KINYOMTATNI! A szerződések nyomtatására és aláírására szeptemberben kerül sor, a második kitöltési időszakot követően.


A hallgatók  értékelhetik a tanárok oktatási tevékenységét a következő periódusokban:

Nappali képzés:

–    Nem végzős évfolyamok: 2020. május 11 – 31 között
–    Végzős évfolyamok: 2020. április 27 – május 17 között

Távoktatás:

–     Nem végzős évfolyamok: 2020. május 25 – június 7 között
–    Végzős évfolyamok: 2020. május 11 – május 24 között

A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az előadások és szemináriumok kiértékelése kizárólag online történik, a tanulmányi helyzet követésére szolgáló Academic lnfo alkalmazás segítségével. A hallgatóknak névtelenül kell kitölteniük a kérdőíveket.
A Pszichológia és Neveléstudományok Kar oktatóinak pedagógiai tevékenységét, jövőbeni munkáját nagymértékben segíti, ha a hallgatók részéről konkrét visszajelzések érkeznek az előadásokra és szemináriumokra vonatkozóan. Ezért felkérjük a Kar hallgatóit, hogy az Academic Info alkalmazás segítségével válaszoljanak a II. félévi előadásokra és szemináriumokra vonatkozó kérdésekre.

Amennyiben az oldal nyelvét magyarra állítják, a kérdőívek is magyar nyelven fognak megjelenni.


A diákok és az oktatók álláspontját is figyelembe véve, az a döntés
született, hogy idén kétszer kerül sor az ETDK megszervezésére, egy
online változatra az eredeti dátumon és egy hagyományosra, október 22.
és 25. között. Így a végzős résztvevők és a korlátozás miatt a
kutatásukkal elakadt diákok is lehetőséget kapnak a részvételre.

A részvételhez kapcsolódó pontosítások:

 • a végzős hallgatók csak a májusi, online konferencián vehetnek részt
 • a nem végzős hallgatók választhatnak, hogy májusban vagy ősszel
  vesznek részt
 • az őszi konferenciára újra meg fogjuk hirdetni a jelentkezést
 • a konferenciákon a verseny az aktuális résztvevők között zajlik,
  mindkét konferencián sor kerül a díjosztásra

A határidőkben történt változások:

 • dolgozat leadásának a határideje: május 3., 23:59.
 • adatellenőrzés (szintén online): május 5-6.
 • online konferencia: május 21-23. – a dolgozatok bemutatása tervezetten minden szekció esetében május 22.

Javaslatok az őszi konferenciára:

 • jelentkezés: június 23. és július 13. között
 • kivonatok feltöltése: augusztus 2., 23:59.
 • dolgozat feltöltése: szeptember 27., 23: 59.
 • konferencia: október 22-25.

A tavasz az az évszak, amikor az őszi elmélkedések talaján a tél folyamán kigondolt ötleteinket megfogalmazzuk és megvalósítjuk, a tavasz tehát a tettek időszaka! Az elménkben így egy kiváltságos kapcsolat jön létre a megismerés és a cselekvés között, a tavasz szépsége által ihletett érzelmek rendszeresen serkentett kapcsolata. A természet és a cselekvésben kifejezett elevenség újjászületése, amelyben a tél ábrándja és varázsa nevetségessé válik a természet szépségének köszönhetően.

De ez a tavasz más, mert egy világjárvány árnyékolja be. Ezért ebben a nehéz időszakban még több szolidaritásra, hitre és reményre van szükségünk, és a húsvéti ünnepkör jó alkalmat kínál számunkra az elgondolkodásra és az önvizsgálatra. A minket önkéntes módon vagy önkéntelenül elválasztó fizikai távolság ellenére ne feledjük el, hogy a pszichológiai/spirituális közelségtől senki és semmi nem tud megfosztani, így együtt örvendezhetünk a Feltámadásnak is. Áldott ünnepeket!


2020. április 17-ig lehet igényelni a tanügyminisztérium által indított Euro200-as program keretén belül  a 200 euró értékű számítógép-vásárlási értékjegyeket. A támogatást azok a 26 évnél nem idősebb hallgatók igényelhetik, akiknek családjában az egy főre eső havi bruttó jövedelem nem haladja meg a 250 lejt.

 

A szükséges okiratok listája:

 • típuskérvény (1. melléklet);
 • a pályázó személyazonossági igazolványa (eredeti és fénymásolat);
 • születési anyakönyvi kivonat és/vagy a családtagok személyazonossági igazolványa (eredeti és fénymásolat);
 • testvérek tanulói jogviszonyának/ hallgatói jogviszonyának igazolása;
 • a családtagok állandó bruttó jövedelméről szóló igazolások, az igénylés benyújtását megelőző hónapra (eredeti);
 • saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy az egy főre eső havi bruttó jövedelem nem haladja meg a törvény által előírt összeget (250 lej), és a család rendelkezik a számítógép megvásárlásához szükséges árkülönbözettel (leadáskor kell aláírni);
 • a kar részéről kiállított igazolás, amelyből kiderül, hogy az igénylés leadását megelőző egyetemi tanévben a hallgató legalább 45 kreditpontot teljesített (az I. éves hallgatók kivételével), továbbá egy hallgatói jogviszony-igazolás (az I. éves hallgatók esetében). Az igazolás igényt április 15, 12 óráig kell közölni a titkársággal: titkarsag.pszichologia@ubbcluj.ro;
 • a család ingó és ingatlan javaira vonatkozó nyilatkozat (egyetemi szintű egységes típusnyomtatvány).

 

Megjegyzés: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem fenntartja magának a jogot, hogy saját felelősségű nyilatkozatot kérjen a pályázóktól arra vonatkozóan, hogy családtagjaik nem dolgoznak külföldön (leadáskor kell aláírni).

 

Kérjük a jelentkezőket, hogy a beszkennelt dokumentumokat a következő e-mail címre küldjék el: roxana.pavel@ubbcluj.ro. Hiányos dossziékat nem fogadnak el.

 

Határidő:  2020. április 17, 12 óra.  

 

Amint a jelenlegi helyzet stabilizálódik, az elküdött iratok eredeti példányát le kell majd adni a BBTE Rektori hivatalában.

A program szabályzata és naptára megtekinthető az EURO200 honlapján.

 

Mellékletek:

 1. Típuskérvény
 2. Saját felelősségű nyilatkozat modell
 3. 1294/2004-es határozat
 4. 297/2018-as határozat
 5. 209/2004-es törvény

Személyi számítógép vásárlására szolgáló pénzügyi támogatásban részesülő hallgatók: ITT.

A fellebezéseket április 4., 12 óráig lehet elküldeni e-mailen a következő címre: secretariat.psiedu@ubbcluj.ro 


Felhívás hallgatók számára akik szociális ösztöndíjat igényeltek

A BBTE Igazgató tanácsának  a 2020. március 30.-i 5479-as  határozatának értelmében

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem új intézkedéseket fogadott el azoknak a hallgatóknak a megsegítésére, akiket a nemzeti szintű korlátozások miatt felfüggesztett frontális oktatás hátrányos helyzetbe hoz.

Azok a  hallgatók, akik szociális ösztöndíjat igényeltek a 2019-2020-as tanév második félévében, függetlenül attól, hogy állami vagy költségtérítéses helyet foglalnak el, kérvényezhetik a személyi számítógép vásárlására szolgáló pénzügyi támogatást (1500 lej).  

A kérvényt kizárólag elektronikus úton, e-mailen lehet benyújtani a secretariat.psiedu@ubbcluj.ro címen. A kérésre kötelező módon visszaigazolás kell érkezzen. Amennyiben ez nem történik meg, fel kell venni a kapcsolatot a kar titkárnőjével.

Határidő: 2020.04.03, 12 óra.

Az egyetem összesíti a beérkezett kérvényeket és az elsődleges elosztást 2020.04.06.-ig hirdetni fogja a honlapon.

A fellebbezéseket 2020.04.07., 12 óráig lehet majd elküldeni a fennt jelzett e-mail címre.

A kedvezményezett hallgatók a személyi számítógépeket 2020.04.30.-ig kell megvásárolják, miután a  támogatás összege beérkezett a  személyes számlára, az esetleges árkülönbség megfizetésével.

Csak az új egységek vásárlása lehetséges (nem lehetséges a meglévő egységek fejlesztése különböző alkatrészek vásárlásával), amelyek konfigurációja lehetővé kell tegye az online oktatási platformok használatához javasolt minimális elvárásokat.

Az el nem költött összeget a BBTE számlájára kell visszautalni 2020. május 15-ig.

A kedvezményezett hallgatók a vásárlást igazoló okmányok másolatát 31.05.2020-ig kell elküldjék.


ÖSZTÖNDÍJAK 
2019-2020-as egyetemi tanév, 2. félév:

 1. ÉRDEM; 
 2. TANULMÁNYI; 
 3. SZOCIÁLIS.

Információk

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési adatlap (letölthető itt);
 • saját felelősségre tett nyilatkozat (letölthető itt);
 • motivációs levél – az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén (angol, francia, német stb.);
 • Curriculum Vitae – román vagy angol nyelven, Europass formátumban;
 • nyelvvizsga-oklevél – a partneregyetemen folytatandó tanulmányok nyelvéről – amennyiben a képzés nem magyar nyelven folyik (Alpha, Lingua, egyéb nemzetközi nyelvvizsga-oklevelek: pl. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.).
 • az előző félév tanulmányi átlagát a titkárság fogja közölni az ERASMUS felelőssel

A kiválasztásra azok a hallgatók is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek európai uniós állampolgársággal, de tanulmányaikat a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatják. A EU állampolgársággal nem rendelkező, kiválasztott hallgatók kötelezettsége a vízumkészítés az adott országban folytatandó tanulmányok idejére.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel, a dokumentumokat elektronikus formában kell elküldeni a következő e-mail címre: daniel.andronache@ubbcluj.ro.

A leadott dossziéban lévő dokumentumok  kiértékelése mellett, a verseny részét képezi egy interjú a szelekciós bizottság jelenlétében. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a vizsga on-line lesz megtartva.

 

Naptár:

 • I. lépés – 2020. március 26. és 2020. április 3. között
 • II. lépés – 2020. április 6., 10 órától
  • online kiválasztási interjú, a Microsoft Teams felületen, a részvételhez szükséges adatokat a honlapon fogjuk közölni április 3-án.
 • III. lépés – 2020. április 6.
  • eredményhirdetés

A fellebbezéseket eredményhírdetés után 48 órán belül lehet elküldeni e-mailben.