Archives

A nem végzős hallgatók (I.-II. éves alap-, illetve I. éves mesterképzés) vizsgarendje a Diákoknak/Vizsgarend – II. félév oldalon található.

Iratkozni a felhasználói felületen lehet május 29.-től (12 óra) 31.-ig (20 óra).

A hallgatók a következő díjakat fizethetik be online a BBTE AcademicInfo honlapján (a díjak/taxe menüben):

 • tandíjrészlet 
 • a második féléves elmaradt/fakultatív vizsgák pótvizsgadíja  (a 2023–2024-es egyetemi tanév II. félévi tanulmányi szerződése szerint)

A tartozásokat a vizsgaidőszak előtt lehet rendezni, és ez szükséges ahhoz, hogy a hallgató a vizsganaplóban illetve a pótvizsganaplóban szerepeljen.

Azok a hallgatók, akik a megadott határidő után fizetnek, csak a pótvizsgaidőszakban jelentkezhetnek vizsgára.


Pótvizsgairatkozás július 3.-tól (12 óra) 5.-ig (20 óra) lehetséges.


A végzős hallgatók vizsgarendje a Diákoknak/Vizsgarend – II. félév oldalon található.

Kiegészítő vizsgarend (végzősök elmaradt vizsgái) is ugyanitt megtalálható.

Iratkozni a felhasználói felületen lehet május 16.-tól (16 óra) 18.-ig (20 óra).

A végzős hallgatók 2024. május 17-ig a következő díjakat fizethetik be online a BBTE AcademicInfo honlapján (a díjak/taxe menüben):

 • tandíjrészlet 
 • a második féléves elmaradt/fakultatív vizsgák pótvizsgadíja  (a 2023–2024-es egyetemi tanév II. félévi tanulmányi szerződése szerint)

A tartozásokat a vizsgaidőszak előtt lehet rendezni, és ez szükséges ahhoz, hogy a hallgató a vizsganaplóban illetve a pótvizsganaplóban szerepeljen.

Azok a hallgatók, akik a megadott határidő után fizetnek, csak a pótvizsgaidőszakban jelentkezhetnek vizsgára.


Pótvizsgairatkozás június 5.-től (12 óra) 7.-ig (20 óra) lehetséges.


  online iratkozás linkje: https://admitere.ubbcluj.ro/

  Romániai iratkozóknak Magyarországi iratkozóknak
  személyes adatok beírása példa példa
  tanulmányi adatok és szakválasztás példa példa

  online iratkozás linkje: https://admitere.ubbcluj.ro/

  Romániai iratkozóknak Magyarországi iratkozóknak
  személyes adatok beírása példa példa
  tanulmányi adatok és szakválasztás példa példa

  Információk 004 0731 174 986
  Technikai kérdések 004 0731 175 015

  Információk 004 0731 174 986
  Technikai kérdések 004 0731 175 015

  Helyek száma

  Hamarosan közöljük.


  Vizsgabeosztás

  2024. július 20. közöljük az intézet honlapján.


  Eredményhírdetés

  2024. július 26., 16 óra után közöljük az intézet honlapján.


  A hely elfoglalása

  Az elnyert helyet előszőr online majd személyesen kell elfoglalni.

  A hely elfoglalásához szükséges iratcsomag tartalma:

  • Beiratkozási nyomtatvány – 1. számú melléklet kinyomtatva, alírva
  • Az érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat
  • Egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy az azt helyettesítő igazolás (2024-es végzősök esetében)*
  • Születési bizonyítvány (kétoldalasan, amennyiben a személyi szám – CNP – a másik oldalon található)
  • Személyi igazolvány. A külföldi állampolgárok esetében személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges
  • Orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy a jelentkező felsőoktatásban tanulhat
  • Érvényes angol, francia, német, olasz vagy spanyol nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint): https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/anexa_1_certificate_i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
  • Kivételes esetekben más szükséges iratok (a beiratkozási díj alóli felmentést igazoló iratok, roma nemzetiséget igazoló iratok, a szociális védelmi hálóból érkező jelentkezést igazoló iratok, stb.)
  • Csatolni kell az előző egyetem által kiállított igazolást, ami tartalmazza az elvégzett tanulmányi éveket, valamint a költségtérítési formát.
  • 2 db. igazolványkép (3/4
  • Az aláírt beiskolázási szerződés
  • Polyás dosszié

  Minden eredeti irat mellé csatolni kell az irat egyszerű másolatát.

  A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítás is szükséges az eredeti irat mellett.

  *Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) csatolniuk kell az elismert érettségi oklevelet. Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását


  Nem Romániában érettségizett jelentkezők figyelmébe

  Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a BBTE Nemzetközi Osztálya foglalkozik (tel: 0040- 264.429.762, 6052-es   belső, e-mail: anna.fejer@ubbcluj.ro):  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/

  A nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire (tel: 0040- 264 429 762, 6023-as  belső,   e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro): https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/bachelor/

  Külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező román állampolgárok, a következő helyen kaphatnak információkat:
  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/

  Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek az okirataik elismertetése után, de még a beiratkozási nyomtatvány kitöltése előtt, kérvényeznie kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását (tel: +40-264-405300, 5105-ös belső, e-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro).


  A következő díjakat kell befizetni
  (online vagy kivételes esetekben a felvételi központban):

  • beiratkozási díj 300 lej
  • adatfeldolgozási díj 50 lej
  • tehát összesen 350 lej

  A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses.

  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében.

  A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva az igazoló okiratokat.
  A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. 
  Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.

  A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül az adatfeldolgozási díj kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.

  Az egy vagy mindkét szülőre árvák, az egyszülős családokból származó gyermekek, az állami gondozásból kikerült, 26 évnél fiatalabb jelentkezők, valamint azok a személyek, akiket betegség, fogyatékosság vagy szegénység miatt az a veszély fenyeget, hogy elveszítik a mindennapi megélhetésükhöz szükséges képességüket, mentesülnek a felvételi díj befizetése alól, (amely beiratkozási díjból és iratkezelési díjból áll). A díjak kifizetése alóli felmentés a jelentkező által a beiratkozás időpontjában bemutatott igazoló okiratok alapján történik, a 2-es számú Mellékletnek megfelelően: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/hu/reglementari/files/2024/HU_Anexa_2_Scutiri_partiale_totale_18.03.2024.pdf.

  A felvételi díjat online kell befizetni, minden szakra külön-külön.


  Tandíj 2024/2025-ös tanév

  Szak  Tandíj (lej)  I. részlet  II. részlet  III. részlet  IV. részlet 
  Pszichológiai tanácsadás és beavakozás  4.200 1.050 1.050 1.050 1.050
  Klinikai pszichológia: Felmérés és beavatkozás   4.200 1.050 1.050 1.050 1.050

  A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

  Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás

  • 20%: a záróvizsga média
  • 80%: szóbeli vizsga – egy angol nyelvű, a pszichológia szakterületen belüli tudományos tanulmány kritikai elemzése + motivációs interjú.
   A szóbeli vizsga magyar nyelven zajlik.

  Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás

  • 20%: a záróvizsga média
  • 80%: szóbeli vizsga – egy angol nyelvű, a klinikai pszichológia szakterületen belüli tudományos tanulmány kritikai elemzése + motivációs interjú.
   A szóbeli vizsga magyar nyelven zajlik.

  Abban az esetben ha az utolsó helyre azonos átlaggal jutottak be jelentkezők, a következő kritériumokat veszik figyelembe:

  • a  záróvizsga (licensz) általános eredménye
  • az érettségi általános jegy

  Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi  oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/.


  SZKENNELVE, PDF formátumban

  • Aláírt beiratkozási nyomtatvány – 1. számú melléklet – a felvételi felületen kell generálni
  • Az érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat
  • Egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy az azt helyettesítő igazolás (2024-es végzősök esetében)*
  • Születési bizonyítvány (kétoldalasan, amennyiben a személyi szám – CNP – a másik oldalon található)
  • Személyi igazolvány. A külföldi állampolgárok esetében személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges
  • Orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy a jelentkező felsőoktatásban tanulhat
  • Érvényes angol, francia, német, olasz vagy spanyol nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint): https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/anexa_1_certificate_i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
  • Kivételes esetekben más szükséges iratok (a beiratkozási díj alóli felmentést igazoló iratok, roma nemzetiséget igazoló iratok, a szociális védelmi hálóból érkező jelentkezést igazoló iratok, stb.)
  • Csatolni kell az előző egyetem által kiállított igazolást, ami tartalmazza az elvégzett tanulmányi éveket, valamint a költségtérítési formát – amennyiben második szakra iratkozik

  A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítás is szükséges az eredeti iratok mellett

  *Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) csatolniuk kell az elismert érettségi oklevelet. Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását


  Nem Romániában érettségizett jelentkezők figyelmébe

  Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a BBTE Nemzetközi Osztálya foglalkozik (tel: 0040- 264.429.762, 6052-es   belső, e-mail: anna.fejer@ubbcluj.ro): https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/

  A nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire (tel: 0040- 264 429 762, 6023-as  belső,   e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro): https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/bachelor/

  Külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező román állampolgárok, a következő helyen kaphatnak információkat:
  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/

  Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek az okirataik elismertetése után, de még a beiratkozási nyomtatvány kitöltése előtt, kérvényeznie kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását (tel: +40-264-405300, 5105-ös belső, e-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro).


  2024 július

  2024. július 15., 16., 17., 18. Beiratkozás online.
  A pénztár 9-13 óra között van nyitva azon iratkozók számára akik nem tudták online utalni a beiratkozási díjat.
  Július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el
  2024. július 20. A felvételi vizsga helyszínének és a jelentkezők beosztásának kihirdetése az iratkozási számokkal (a kar és az intézet honlapján)
  2024. július 22, 23, 24.. Vizsgákon való személyes részvétel
  2024. július 26., 16 óra után Eredményhirdetés (a kar és az intézet honlapján).
  A hely visszaigazolása online.
  Az újraelosztási kérvények iktatása online.
  2024. július 27. A hely visszaigazolása online. Az újraelosztási kérvények iktatása online.
  A hely visszaigazolása személyesen 9-14 óra között a hely online visszaigazolása után. A pénztár 9-14 óra között van nyitva azon iratkozók számára, akik nem tudták online utalni a tandíjat.
  2024. július 28. A hely visszaigazolása online. Az újraelosztási kérvények iktatása online.
  A hely visszaigazolása személyesen 9-13 óra között a hely online visszaigazolása után lehetséges. A pénztár 9-13 óra között van nyitva azon iratkozók számára, akik nem tudták online utalni a tandíjat.
  Július 28-án a felület 13 óráig érhető el.
  2024. július 29., 14 óra után. Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése (a kar és az intézet honlapján).
  Az újraelosztás utáni helyek online elfoglalása.
  2024. július 30. Az újraelosztás utáni helyek online elfoglalása.
  Július 30-án a felület 13 óráig érhető el.
  A pénztár 9-14 óra között van nyitva azon iratkozók számára, akik nem tudták online utalni a tandíjat.
  A hely visszaigazolása személyesen 9-14 óra között, a hely online visszaigazolása után.
  2024. július 31. A végső eredmények kifüggesztése.

   

  2024 szeptember

  2024. szeptember 4.,5. Beiratkozás online.
  A pénztár 9-13 óra között van nyitva azon iratkozók számára, akik nem tudták online utalni a beiratkozási díjat.
  Szeptember 5-én 9-10 óra között lehet a pénztárnál fizetni és 10 óráig érhető el a felvételi felület.
  2024. szeptember 6., 16 óra után A felvételi vizsga helyszínének és a jelentkezők beosztásának kihirdetése, az iratkozási számokkal (a kar és az intézet honlapján).
  2024. szeptember 9. Vizsgákon való személyes részvétel
  2024. szeptember 10., 16 óra után Eredményhirdetés (a kar és az intézet honlapján).
  A hely visszaigazolása online.
  Az újraelosztási kérvények iktatása online.
  2024. szeptember 11. A hely visszaigazolása online. Az újraelosztási kérvények iktatása online.
  A hely visszaigazolása személyesen 9-14 óra között a hely online visszaigazolása után. A pénztár 9-13 óra között van nyitva azon iratkozók számára, akik nem tudták online utalni a tandíjat.
  Szeptember 11-én 13 óráig érhető el a felvételi felület.
  2024. szeptember 11., 17 óra után Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése (a kar és az intézet honlapján).
  2024. szeptember 12. Az újraelosztás utáni helyek online elfoglalása.
  Szeptember 12-én a felület 13 óráig érhető el.
  A pénztár 9-13 óra között van nyitva azon iratkozók számára, akik nem tudták online utalni a tandíjat.
  A hely visszaigazolása személyesen 9-13 óra között, a hely online visszaigazolása után.
  2024. szeptember 13., 16 óra után A végső eredmények kifüggesztése.


  Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás

  • Képzés időtartama: 4 félév
  • Képzés nyelve: magyar
  • Összkreditszám: 120 kreditpont
  • Képzési forma: nappali
  • Célcsoport: elsősorban a pszichológia és neveléstudományok szakterületen alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk

  Rövid leírás

  A “Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás” a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés. A Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) akkreditációja (Nr. 64 din 15/04/2022)  a nevelési tanácsadás doméniumban ad elismervényt, és biztosítja a Romániai Pszichológusok Társasága által elismert a gyakorló iskolapszichológusi státus megszerzését. 
  A program a gyerekek, serdülők, fiatalok kognitív, emocionális és szociális fejlődésének optimizálását célozza, ezáltal megszólítva azokat a szakembereket, akik a gyerek, iskola- és neveléspszichológia illetve pályaválasztási tanácsadás terén szeretnének elhelyezkedni.

  Szakkompetenciák

  • A gyerekek, serdülők, fiatalok, családtagok pszichológiai felmérése,
  • Iskolai tanácsadás,
  • Konfliktusmegoldás,
  • Készség- és képesség, attitűd fejlesztő és formáló módszerek és eljárások megismerése, amelyek a hatékony tanulást, a szanogén attitűdök és viselkedések kialakulását, az egyének közösségbe való beépülését segítik elő,
  • Karriertanácsadás, karrierépítési szaktanácsadás,
  • Szakérdeklődés, szakmai értékek, szakképzés, szakképességek feltárására szolgáló módszerek és eljárások elsajátítása,
  • Szakorientáció, szakmai választásokra vonatkozó döntéshozatali kritériumok, érvek, eljárások elsajátítása a hatékony munkaerő elhelyezés és elhelyezkedés érdekében,
  • Elsődleges (primér) pszichológiai beavatkozás,
  • Hatékony, modern  kutatásmódszerek elsajátítása,
  • Egyéni és csoportos fejlesztési tervek kidolgozása és alkalmazása.

  Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás

  • Képzés időtartama: 4 félév
  • Képzés nyelve: magyar
  • Összkreditszám: 120 kreditpont
  • Képzési forma: nappali
  • Célcsoport: elsősorban a pszichológia alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk 

  Rövid leírás

  A “Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás” mesteri a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés. A Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) akkreditációja (Nr. 123/10.08.2023) a klinikai pszichológus státus megszerzését hivatott biztosítani.
  A program azokat szólítja meg, akik klinikai pszichológusként a pszichológiai problémák mögött meghúzódó pszichés mechanizmusok megértésében és befolyásolásában szeretnének elmélyülni.  

  Szakkompetenciák

  • A klinikai pszichológia területén belül felhasználásra kerülő általános konceptuális keretek, elméleti modellek és kutatási eredmények ismerete és alkalmazása a klinikai gyakorlatban,
  • Klinikai pszichológiai, pszichopatológiai és pszichiátriai ismeretek alkalmazása a klinikai gyakorlatban,pszichológiai értékelés gyermekeknél és felnőtteknél, egyén, pár, család, csoport/szervezet szintjén, az egészséggel és betegséggel kapcsolatos pszichológiai tényezők figyelembe vételével,
  • Pszichológiai és pszichodiagnosztikai interjú levezetése, pszichológiai tesztek alkalmazása, pszichodiagnózis, szóbeli visszajelzés, írásos vélemények, jelentések és ajánlások megfogalmazása a pszichológiai értékelést követően,
  • A tudományosan megalapozott diagnosztikai vizsgálatok kivitelezése és esetmegfogalmazások kidolgozása,
  • A pszichológus – kliens kapcsolat/szövetség kialakításának képessége,
  • Rövid terápiás beavatkozások stratégiájának kidolgozását megalapozó elvek ismerete és ezek hatékony alkalmazásának képessége, a különböző pszichológiai problémák kezelése esetében bevethető empirikusan megalapozott eljárások ismerete,
  • A válság- és problémahelyzetek kiértékelése, megértése és diagnosztizálása, a hatékony megoldások azonosítása és alkalmazása,
  • Az aktuális kutatási eredmények integrálása a klinikai gondolkodásba és gyakorlatba.

  Helyek száma

  Hamarosan közöljük.


  Vizsgabeosztás

  2024. július 20., 16 óra után közöljük az intézet honlapján.


  Eredményhírdetés

  2024. július 24., 16 óra után közöljük az intézet honlapján.


  A hely elfoglalása

  Az elnyert helyet előszőr online majd személyesen kell elfoglalni.

  A hely elfoglalásához szükséges iratcsomag tartalma:

  • Aláírt beiratkozási formanyomtatvány – 1. melléklet (Anexa 1), kinyomtatva
  • Az érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat vagy az idei érettségizők esetében, akik még nem kapták meg az oklevelet, az érettségi vizsga igazolása.*
  • Születési bizonyítvány (kétoldalasan, amennyiben a személyi szám: CNP – a másik   oldalon található)
  • Személyi igazolvány, a külföldi állampolgárok esetében a személyi igazolvány és  lakcímkártya (mindkét oldala)
  • Orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy a jelentkező felsőoktatásban tanulhat
  • Kivételes esetekben más, szükséges iratok (a beiratkozási díj alóli felmentést igazoló iratok, roma nemzetiséget igazoló iratok, a szociális védelmi hálóból érkező jelentkezést igazoló iratok, tantárgyverseny oklevél, stb)
  • 2 db. igazolványkép (3/4)
  • Az aláírt beiskolázási szerződés
  • Polyás dosszié

  Minden eredeti irat mellé csatolni kell az irat egyszerű másolatát.

  A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítás is szükséges az eredeti irat mellett.

  *Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) csatolniuk kell az elismert érettségi oklevelet. Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását


  Nem Romániában érettségizett jelentkezők figyelmébe

  Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a BBTE Nemzetközi Osztálya foglalkozik (tel: 0040- 264.429.762, 6052-es   belső, e-mail: anna.fejer@ubbcluj.ro):  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/

  A nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire (tel: 0040- 264 429 762, 6023-as  belső,   e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro): https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/bachelor/

  Külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező román állampolgárok, a következő helyen kaphatnak információkat:
  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/

  Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek az okirataik elismertetése után, de még a beiratkozási nyomtatvány kitöltése előtt, kérvényeznie kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását (tel: +40-264-405300, 5105-ös belső, e-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro).


  A következő díjakat kell befizetni
  (online vagy kivételes esetekben a felvételi központban):

  • beiratkozási díj 300 lej
  • adatfeldolgozási díj 50 lej
  • tehát összesen 350 lej

  A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében. A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét.

  A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva az igazoló okiratokat.

  Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni. 

  A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül az adatfeldolgozási díj kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.

  Az egy vagy mindkét szülőre árvák, az egyszülős családokból származó gyermekek, az állami gondozásból kikerült, 26 évnél fiatalabb jelentkezők, valamint azok a személyek, akiket betegség, fogyatékosság vagy szegénység miatt az a veszély fenyeget, hogy elveszítik a mindennapi megélhetésükhöz szükséges képességüket, mentesülnek a felvételi díj befizetése alól, (amely beiratkozási díjból és iratkezelési díjból áll). A díjak kifizetése alóli felmentés a jelentkező által a beiratkozás időpontjában bemutatott igazoló okiratok alapján történik, a 2-es számú Mellékletnek megfelelően: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/hu/reglementari/files/2024/HU_Anexa_2_Scutiri_partiale_totale_18.03.2024.pdf.

  A felvételi díjat online kell befizetni minden szakra külön-külön (Pszichológia, Gyógypedagógia), de azonos szak esetében, ha két képzési formát szeretne választani (nappali képzés + távoktatás) csak egy alkalommal.


  Tandíj 2024/2025-ös tanév

  Szak  Tandíj (lej)  I. részlet  II. részlet  III. részlet  IV. részlet 
  Pszichológia  4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  Gyógypedagógia  3.300 825 825 825 825

  PSZICHOLÓGIA szak

  A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

  • 20%: az érettségi média
  • 80%: a szóbeli felvételi vizsga jegy
   (személyes jelenlét szükséges)

  A Pszichológia szakra jelentkezőknek a megadott szakirodalmi fejezetek átfogó ismerete szükséges. A vizsgatételek a megadott fejezetek alfejezetei. A szóbeli vizsgán a felvételizőnek 20 perc áll rendelkezésére  a kihúzott tételének kidolgozására, a felkészülésre. Ezt követi egy 10 perces szóbeli vizsga amely két részből áll:  7 perces önálló válasz, amelyet a bizottság csak akkor szakít meg, ha a felvételiző teljesen más témáról beszél vagy jelzi, hogy befejezte válaszát; 3 perc a bizottság kérdéseire adott válasz.

  • érzelmek
  • motiváció
  • percepció és figyelem
  • tanulás és emlékezés
  • értelmi fejlődés, gondolkodás, beszéd és intellektuális teljesítmény

  GYÓGYPEDAGÓGIA szak

  A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

  • 20%: az érettségi média
  • 80%: az írásbeli felvételi vizsga jegy
   (személyes jelenlét szükséges)

  A felvételizőknek újságcikk alapján esszét kell írniuk. 
  Az újságcikk egy Romániában élő, speciális nevelési igényű személy helyzetét írja le.
  A részlet a következő területek egyikére terjedhet ki:

  • oktatás
  • szolgáltatásokhoz való hozzáférés
  • szabadidő
  • professzionalizáció
  • attitűdökés diszkrimináció. 

  Az írásbeli vizsga időtartama egy óra. 

  Javasolt szakirodalom:

  N. Kollár K. & Szabó É. (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris kiadó

  Javasolt szakirodalom:

  Kálmán Zs.& Könczei Gy. (2002). A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest: Osiris kiadó


  Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi  oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/.