Alkalmazott Pszichológia Intézet bejegyzései

Azok a diákok, akik költségtérítéses helyről jutottak államilag támogatott helyre, a befizetett
összegeket, 2021. október 25. után igényelhetik vissza. Az iratokat kérjük küldjék el az ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy a judit.megyesi@ubbcluj.ro e-mail címre.

Szükséges  iratok: 

 • A diák által kitöltött és aláírt kérvény
 • Személyi igazolvány
 • A befizetést igazoló okirat
 • A diák nevére kiállított és a bank által láttamozott számlakivonat

Kérjük az iratokat szkennelve, PDF, formátumban küldjék.Újra indul a StudHub2 program!


Segítünk a gólyáknak!


Műhelytevékenységeink, előadásaink célja fejleszteni azokat a képességeket, amelyek kulcsfontosságúak a szakmai sikerhez!


Jelentkezni az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVdsGCm-STelF-A4BqdfoxJKSTfO0EsSAqbVxmvgXEEceAcQ/viewform


Bővebb információk:

http://studhub.centre.ubbcluj.ro/hu/home-2/
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/burse/2021/burse-21-22-sem-1-propuneri.pdf

Fellebbezni 2021 október 25-27 között lehet (27-én, déli 12 óráig) az ildiko.simon@ubbcluj.ro e-mail címen.


Az Alkalmazott Pszichológia Intézet Távoktatásos évnyitóját 2021. október 8-án, pénteken 13 órától tartjuk, a Teams felületen a következő kód segítségével léphetnek be:  

6rusk2l


Bentlakást igénylő kérvény „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudomyányok kar számára a 2021-2022-es tanévre.

A kitöltendő kérvény itt érhető el: link

A kitöltés határideje: 2021. szeptember 11., 23:59


A felvételi ideje alatt a tikárság a felvételi központban, a Sindicatelor utca 7 szám alatt lesz. A következő telefonszámon  érhető el: 0751 835 721. Technikai kérdések a felvételivel kapcsolatban: 0752 328 282

Tandíjak, Fizetési lehetőségek


teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése esetén az alapképzés I., II. és III., valamint a magiszteri képzés I. és II. évfolyamainak hallgatói a kitöltött kérvényt:  https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/burse/cerere-bursa.pdf 2021. február 22. és 2021. március 12. között tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra (2021. február 22-től elérhető felület).

Azok a hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben egyidejűleg két tanulmányi programot is végeznek, csak az egyik intézmény keretében részesülhetnek állami költségvetésből biztosított ösztöndíjban. Azok a hallgatók, akik egy második tanulmányi programot is végeznek a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (párhuzamosan vagy egymást követően), ösztöndíjban részesülhetnek azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjas féléveik száma ne haladja meg azoknak a féléveknek a számát, amelyek az ösztöndíjat biztosító tanulmányi program normál tanulmányi időtartamát képezik. (2) Hogy két vagy több ösztöndíj odaítélése elkerülhető legyen az állami felsőoktatási intézményekben párhuzamosan vagy egymást követően két tanulmányi programot is végző hallgatók esetében, az ösztöndíj annak az állami felsőoktatási intézményben végzett tanulmányi programnak az esetében folyósítható, amelyet a hallgató egy kérvény alapján megjelölt. Az ösztöndíjkérvényhez mellékelni kell a másik kar által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a hallgató az adott karon (felsőoktatási intézményben) nem részesül ösztöndíjban.

Ősztöndíj távoktatásos hallgatók számára

A kérvényeket:   https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/burse/cerere-bursa-invatamant-id.pdf, 2021, március 5 – 11 között kell feltölteni  (https://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Tav-osztondij-2020-2021hirdetes.pdfhttps://burse.inscrieri.ubbcluj.ro felületre a személyazonossági igazolvány (és lakcímkártya) valamint az IBAN számmal együtt (a bank által kibocsátott hivatalos dokumentum, minden azonosító adattal).


Azok a hallgatók (államilag támogatott és költségtérítéses helyen levő hallgatók), akik szociális vagy betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2020–2021-as egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat 2021. február 22. és 2021. március 12. között egyetlen állományként, szkennelve tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra (2021. február 22-től elérhető a felület).

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Szociális ösztöndíjra jogosult:

 •  nappali képzésen levő hallgató, ha az egy főre eső havi (2020 november, december, 2021 január) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét:
  • 2020. November 1 – 2021. január 12 között: 1346 lej/hónap
  • 2021. január 13-tól: 1386 lej/hónap.

 A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7.) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. a hallgató személyazonossági igazolványának és a születési- anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata
 3. a szülők személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyazonossági igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) egyszerű másolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok a 2020 november és december valamint 2021 január hónapokra:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül);
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő(k) halotti bizonyitványának másolata
 11. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 12. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása (az irat kiállítási dátuma nem lehet két héttel korábbi mint a szociális iratcsomag feltöltésének / leadásának dátuma) 

Fontos: az Adó- és Pénzügyi Hivataltól és a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolásokat a 2020-as és a 2021-es évre vonatkozóan is szükséges benyújtani! 

 1. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8.) megfelelően.
 2. formanyomtatvány, az 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 3. A szociális védelmi rendszerből jelentkezők a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolást kell csatolják, melynek tartalmaznia kell a jelzett három hónapra kapott segély összegét  valamint a megfelelő bírósági határozat másolatát.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket szükség esetén a kari titkárság bekérheti.


A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy a SNI-t igazoló okiratok, amelyeket a családi- vagy egyetemi orvos kell láttamozzon.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 • cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket szükség esetén a kari titkárság bekérheti.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.

Megjegyzés: A szociális vagy betegségi ösztöndíjra pályázó hallgatóknak nem kell személyesen megjelenniük a kari titkárságon, hogy dossziéjukat leadhassák. Személyes iratcsomag leadásakor előzetes időpont-egyeztetés szükséges.


A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja

első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik:

 • kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
 • országos, illetve nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós helyezést értek el,
 • kutatási eredményeiket publikálták,
 • motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megvalósításában,
 • bár nem vettek részt, illetve nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek.

Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden esetben tartalmaz mentori támogatást. (Ezen túl esetlegesen részesülhet ösztöndíjban, támogatjuk képzéseit és konferenciamegjelenéseit, részvételét kulturális és sportprogramokon.)
Jelentkezni a https://kmta.hu/ oldalon, a regisztráció menüpontban lehet.
További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen és a +36 1 781 2814 telefonszámon.A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

felhívást hirdet a
Nemzeti Összetartozás Éve 2020
címmel.

A pályázóknak a jelentkezés során a következő tartalmi és formai szempontokat kell figyelembe venni:

Kategóriák / Témák:

 • Történelem / Művelődéstörténet: esszék, esettanulmányok, rövid történetek magyar közösségekről, személyes sorsokról. Családi legendáriumok, visszaemlékezések; hely- és családtörténeti kutatások. Miként változtatta meg Trianon a mindennapi életet, családi kapcsolatokat, gazdaságot, kulturális lehetőségeket, nyelvhasználatot.
 • Irodalom: egy, a régióhoz tárgyával vagy szerzőjével kötődő irodalmi mű elemzése, a közösség életében való jelenléte, hatása a pályázó gondolkodására, világképére.
 • Képzőművészet / Film: a régióhoz tárgyával vagy alkotójával kötődő képzőművészeti vagy filmművészeti alkotás bemutatása, hatásvizsgálata.

A pályázók törekedjenek eddig rögzítésre nem került események, történetek bemutatására, a nagyobb közösség számára hozzáférhetővé tételére. Az esszék, tanulmányok fejezzék ki a mai nemzedék viszonyát közösségük múltjához. Előny, ha tükrözik a digitális kor eszközeinek a múlt megismerésében és a mai közösségépítésben való használatának új lehetőségeit.


Karakterek száma szóközökkel: 5000-15000 karakter között (3-6 oldal), Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.

A pályázat célcsoportja: középiskolás diákok és felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve kis közösségek Horvátországból, Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából.

A pályázatokat a témában járatos szakemberek bírálják el. A legjobb pályázók pénzjutalomban részesülnek. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a díjakra fordítható összeget a pályázatok száma és minősége ismeretében ossza el a legjobbak között. Az érdemes pályázók megkaphatják a bírálók szöveges véleményének rövid összefoglalását.


A pályázatokat 2021. március 15. hétfő 20:00 óráig várjuk a nemzetiosszetartozas@kmta.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (lsd. mellékelve)
 • névvel, e-mail címmel és dátummal ellátott pályázati anyag

További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen és a +36 1 781 2814 telefonszámon.


A pszichológia mesteri záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 15.00 óra.
A pszichológia mesteri záróvizsga időpontja: 2021. február 15.,
A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport kódja:
6khdu1d
A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport linkje: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20af185db6e14c3cb8740a62e0001b9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2125b785-ffd0-4d0f-8e66-2bd0eee712bf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


A pszichológia záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 15.00 óra.
A pszichológia záróvizsga időpontja: 2021. február 15., hétfő, 9.00 óra.
A pszichológia záróvizsga teams csoport kódja: 6khdu1d
A pszichológia záróvizsga teams csoport linkje: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20af185db6e14c3cb8740a62e0001b9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2125b785-ffd0-4d0f-8e66-2bd0eee712bf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


A gyógypedagógia záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 13.00 óra.
A gyógypedagógia záróvizsga időpontja: 2021. február 15., hétfő, 9.00 óra.
A gyógypedagógia záróvizsga teams csoport kódja: fq0k1h2
A gyógypedagógia záróvizsga teams csoport linkje:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a98d55d8250534ae08641b5926a12af3d%40thread.tacv2/conversations?groupId=e62d61a8-9430-4c97-8ce4-3135ccab4922&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


A pótvizsgákra való feliratkozás február 10., 14 órától február 13., 17 óráig lesz elérhető a felhasználói felület Vizsgairatkozás alpontján. Erre a felületre az AcademicInfo-n használt belépővel és jelszóval (ez utóbbi a személyi- vagy útlevélszám).