Archives

Email: tunde.poka@ubbcluj.ro

Am absolvit psihologia în anul 2015 la Facultatea de Psihologie și Științele Educației la Universității Babeș – Bolyai, iar în 2017 am absolvit masterul de Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie.

Din anul 2019 sunt psihoterapeută cognitiv-comportamentală cu liberă practică în supervizare.

Mi-am început studiile doctorale în 2020 și, în același timp, mi-am început și activitățile la Departamentul de Psihologie Aplicată.

Domeniile mele de interes sunt: psihologia pozitivă (în special recunoștința și autocompasiunea), psihologia exercițiilor fizice (dar și efectuarea acestuia 😊), și diverse abordări terapeutice (cognitiv-comportamentale: CT, REBT, DBT, ACT, CFT, dar și alte orientări, ca psihoterapia existențială reprezentat de autorul, psihoterapeutul meu favorit: Irvin Yalom).Email: bernadette.galfi@ubbcluj.ro

prealabil prin email

În anul 2018 mi-am încheiat primul program de studii universitare de licență la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în domeniul Psihologiei, apoi am parcurs și programul de master în Consultanță și intervenție psihologică. Concomitent cu programul de masterat, am urmat și programul de studii universitare de licență în domeniul Psihopedagogiei speciale. În anul 2020 am fost admis la Şcoala Doctorală Psihodiagnostic Şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific, unde în teza mea de doctorat studiez în detaliu relația dintre tulburare de binge eating și obezitate dintr-o perspectivă cognitivă.

Având în vedere că temele, studiile mele de cercetare sunt din domeniul psihologiei sănătății și psihologiei clinice, în anul 2021 m-am înscris și în programul de master Psihologia sănătății publice și clinice. În afară de temele menționate, sunt interesată și de subiectele interdisciplinare între psihologie și psihopedagogie specială. Din anul 2020 fac parte din Colegiul Psihologilor din România, fiind încă supervizată în calitate de psiholog clinician.

 


 

 


Licență – Psihologie zi

Semestrul I.


Semestrul II.


Licență – Psihologie ID


Semestrul II.


Licență – Psihopedagogie specială

Semestrul I.


Masterat – Consultantă și intervenție psihologică

2022-2024


2023-2025


Masterat – Psihologie clinică: evaluare şi intervenţie
Licență – Psihologie

Semestrul I.


Semestrul II.


Licență – Psihopedagogie specială

Semestrul I.


Semestrul II.


Masterat – Consultantă și intervenție psihologică

Semestrul I.


Semestrul II.BEIRATKOZÁSI NYOMTATVÁNYOK

  1. Nyomtatvány: letölteni, kétoldalasan kinyomtatni, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni és aláírni
  2. Űrlap: elektronikusan kitölteni, letölteni, kinyomtatni és aláírni minden lap alján 

Az elektronikus kitöltésben ez a videó nyújt segítséget.

 


Proiectul Centrul de Învățare – Student Learning Hub (StudHub UBB) a fost implementat în cadrul universității începând din decembrie 2017 în special pentru studenții aflați în situație de risc de abandon. Oferă oportunitatea studenților nivel licență anul I să participe gratuit la activități care să îi ajute să promoveze în anul al II-lea.

Pagina web a Centrului de Învățare: studhub.centre.ubbcluj.ro

Așadar activitățile organizate în cadrul proiectului sunt:

  • Workshop-uri tematice: pentru stabilirea de obiective educaționale; managementul timpului; public speaking; strategii de luare de notițe; strategii de scriere academică;
  • Ateliere de coaching și dezvoltare personală: strategii motivaționale și emoții constructive; managementul emoțiilor în sesiune;
  • Alte evenimente: excursii; seri de film tematice; jocuri de societate (boardgame); club interdisciplinar; cross-age tutoring.

 

https://www.facebook.com/studhubbbu/videos/615608872155180/

 

Prin proiect au fost modernizate și două spații aferente Centrului de Învățare care se găsesc la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie str. Republicii 44, demisol, (dotate cu laptop-uri/calculatoare/acces internet/resurse educaționale) care vor putea fi folosite atât pentru studiul individual/lucru în echipă cât și pentru activități recreative/sociale, imediat după dotarea acestora cu mobilierul necesar.

La sfârșitul proiectului participanții vor primi o diplomă.

! Pentru încriere studenții pot completa formularul on -line: https://goo.gl/forms/GWlYint2PAu9lIJ82.
Nu există termen de înscriere, studenții se pot înscrie pe tot parcursul anului universitar.

Informații suplimentare: Număr locuri Fără taxă Cu taxă
Consultanță și intervenție psihologică 5


Taxa de gestionare a datelor/ specializări 50 RON
Taxă de admitere/ specializări 150 RON
Taxa pentru taxele de admitere și / sau de administrare trebuie plătită la sediul central (strada Sindicatelor 7) Total: 200 RON

 

În programele de studii inițiate de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în conformitate cu cerințele legale, înscrierea se taxează. Angajaţii şi copiii angajaților UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar sunt scutiţi de plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. Solicitantul trebuie să solicite Comitetului de Recrutare pentru anularea taxei de înscriere, împreună cu documentele justificative trimise de Inspectorat.

Vezi regulamentul aici

 

Taxe de școlarizare pentru locurile cu taxă:

Specializarea Psihologie:
  • 2.800 RON/an
Specializarea Psihopedagogie Specială:
  • 2.600 RON/an

 

În centrul de admitere: strada Sindicatelor 7, taxa de înscriere și taxa de școlarizare pot fi plătite la casierie. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%. 

Taxe școlarizare, in anul 2017-2018


Înscrieri 7,8 septembrie 2020
Examen 9 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor 10 septembrie 2020
Depunerea contestaţiilor 10, 11 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 11 septembrie 2020
Afişarea listelor de admitere pe site 11 septembrie 2020
Confirmarea locurilor
Depunerea cererilor de redistribuire
14 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor dupa redistribuire 15 septembrie 2020
Confirmarea locurilor dupa redistribuire 15 septembrie 2020
Afişarea listelor finale 16 septembrie 2020

 

 


Număr locuri Fără taxă Cu taxă
Psihologie, zi 13
Psihologie, ID 28
Psihopedagogie Specială, zi 34

 


Înscrieri* 9, 10, 11, 12, 13 iulie 2020
Examen** 14 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 15 iulie 2020
Depunerea contestaţiilor 15,16 iulie 2020
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 17 iulie 2020
Afişarea listelor de admitere pe site 17 iulie 2020
Confirmarea locurilor
Depunerea cererilor de redistribuire
18, 20 iulie 2020
Afişarea rezultatelor dupa redistribuire 21 iulie 2020
Confirmarea locurilor dupa redistribuire și afișarea rezultatelor după al doilea redistribuire 21, 22 iulie 2022
Ocuparea locurilor  după al doilea redistribuire 23 iulie 2020
Afişarea listelor finale 24 iulie 2020

 

 * Locul înscierilor: strada Sindicatelor nr.7, sala 10. (etaj I.), între orele 9-13. Aici se plătește taxa de încriere și taxa de școlarizare

** Locul examenului: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihologie Aplicată, B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 128, Amfiteátrul Kulcsár Tibor (etaj 4).
(TAXI: Anghel Saligny – la facultate)